Vågar man köpa bostad i en ekonomisk kris?

 

Vintern 2022 har präglats av många motgångar för svenska husägare. Inte bara har värdet på bostäder sjunkit, utan samtidigt har driftskostnaderna gått upp. Trots utlovade åtgärder vad gäller bidrag för el och skattesänkningar ser 2023 fortsatt osäkert ut, då räntorna spås höjas och privata hushåll får ökade utgifter. Hur ska man då tänka vad gäller sin egen ekonomi och eventuella investeringar? Finns det något man bör göra för att undvika de största fällorna i dessa tider?

 

Förverkliga en dröm?

Att köpa och äga en egen bostad är för många en självklar del av vuxenlivet, och under de senaste decennierna är det denna idé som också drivit bostadspriserna stadigt uppåt. Man har kunnat betrakta bostadsägande som en bra investering, samtidigt som det är skönt att få göra vad man vill i sitt eget hem.

 

Men i andra ekonomiska tider måste man tänka annorlunda. Att äga sitt eget hem kan vara en dröm för många, och istället för att betrakta det som en ekonomisk investering får man betrakta det som en personlig investering. Friheten och glädjen som det kan innebära med ett bostadsbyte behöver alltså inte beräknas i hur mycket pengar man kan tjäna.

 

Köper man bil, till exempel, vet man om att man aldrig kommer att få tillbaka vad man investerat, och detta kan nu även gälla för bostäder. Vet man om detta ska man ändå förverkliga sin dröm och köpa sin egen bostad, trots att det kan kräva att man planerar och sparar pengar under denna dyra vinter.

 

Budgetera noggrant

När det gäller bostadsköp ska du alltså inte förutsätta att du kommer att tjäna på affären om du sedan skulle sälja. Köp istället den drömbostad som du faktiskt vill bo i, över lång tid. Med hjälp av en bra mäklare, som mäklare Heby kan du hitta fynd och få kunskap om vilka bostäder som legat länge på marknaden, vilka som har ägare som verkligen behöver sälja och därmed vilka bostäder som kanske kan pressas lite i pris.

 

Se också över dina lån noggrant och tänk på att boräntan beräknas höjas under första halvan av 2023. Även andra räntor på andra lån höjs, och det kan handla om större summor pengar totalt sett. Vidare ska du såklart också räkna med höga elpriser och driftskostnader och att löneregleringen inte kommer att hinna följa inflationen. Vare sig man äger bostad eller hyr så behöver man vara beredd på att Sverige går in i lågkonjuktur nästa år, men det betyder inte att varje enskild person kommer att ha ekonomiska problem.

 

Tvärtom kan man betrakta det som fördelaktigt att köpa bostad nu, då de flesta bostäder är billigare i inköp än förut och för att man samtidigt kan budgetera med höga omkostnader i åtanke. Alla drömmar kostar pengar, och man får helt enkelt räkna in andra faktorer när man väljer att köpa bostad. Möjligheterna i en egen ägd bostad kan alltså betyda mer än att man gör ekonomisk vinning i slutändan.

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.