Surfa anonymt på nätet 

Internet förändras snabbt i takt med att vi människor befinner oss allt mer online än tidigare. Samtidigt är yttrandefrihet och anonymitet en mer aktuell samhällsfråga än det någonsin varit och det blir allt mer viktigare i takt med att den digitala världen blir större. 

I ett land som Sverige styr yttrandefriheten och människor får vara anonyma när de surfar online. Trots möjlighet för anonymitet online är det få som vet hur man faktiskt surfar utan att någon annan får tillgång till ens historik och information. Lika få förstår vikten av att surfa anonymt och ser inte hur deras Internet-användande kan utsättas för fara. 

Att surfa anonymt innebär helt enkelt att man kan surfa på Internet utan att övervakas eller spåras. Detta minimerar således risken för att cyber-stalkers, hackers och regeringar kommer åt information du helst inte vill dela med dig av. 

 

Därför bör man surfa anonymt 

Anonymt internet-surfande har en del fördelar som många helt enkelt inte kan förbise. Den främsta anledningen är givetvis det faktum att anonymt surfande möjliggör det för människor att skydda sin integritet. Det finns antagligen en hel del online-aktiviteter man vill hålla dolda för andra. Det kan vara allt från att man genomför ett köp online där man upplyser sina privata kortuppgifter till att man googlar något så oskyldigt som olika ställningar. Det finns helt enkelt en del ting man gör online som inte angår någon annan än en själv. 

Förutom att skydda sin integritet möjliggör anonymt surfande även gränslöst innehåll. Det vill säga att man kan tillgå innehåll från andra länder, som t.ex. amerikanska Netflix eller spelsajter belägna i länder utanför Sveriges gränser. 

 

Så anonymiserar du din internetanvändning 

Det finns ett par sätt att surfa anonymt på idag. Det allra vanligaste sättet att göra det på är genom att installera en VPN (Virtuellt Privat Nätverk), koppla upp sig på en annan IP-adress och därefter surfa privat.  

Vill man inte använda sig av en VPN kan man alltid surfa med en privat webbläsare och/eller privata sökmotorer. Dessa kategoriserar inte användare och spårar heller inte information om användarna. Således behöver du inte bekymra dig över att “pinsamma” sökord du söker på syns för någon annan, eller att dina elever ser att du varit inne på IX dating på din arbetsdator! 

Förutom en VPN och privata webbläsare/sökmotorer kan du också använda dig av en proxyserver. Dessa maskerar din IP-adress och annan privat information som kan användas mot dig genom att tilldela dig en annan IP-adress. De fungerar lite som VPN-tjänster med andra ord. 

 

Tänk på vad du gör online 

I den uppkopplade värld vi lever i idag är det viktigt att vi är försiktiga med praktiskt taget allt vi gör. När allt kommer omkring lämnar vi många “digitala fotavtryck” när vi surfar på internet. För att undvika att dessa fotavtryck hamnar i fel händer är det viktigt att vara uppmärksam när man surfar online. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.