Ekonomiska svårigheter? Rekonstruera företaget och undvik konkurs!

Många företag hamnar förr eller senare i en ekonomisk knipa. Tror man fortfarande på sin affärsidé och vill undvika konkurs kan man därmedelst rekonstrueras. Det innebär att företaget får den hjälp som krävs för att klara sig genom de ekonomiska svårigheterna. Då kan företaget i sin tur förvänta sig att de återfår en god likviditet och kan fortsätta sin verksamhet.

Vad är företagsrekonstruktion?

Om ett företag upplever ekonomiska svårigheter, men bedöms ha en bra affärsidé och kan bekräfta att de kan klara sig efter en ekonomisk återhämtning, kan de ansöka om företagsrekonstruktion. En rekonstruktion av ett företag hanteras genom en juridisk process och det är tingsrätten bedömer om företaget kvalificerar sig för en rekonstruktion eller inte. 

 

Förutom att bedöma företagets affärsidé och ekonomiska förutsättningar måste företaget kunna intyga att de ska fortsätta i någon form efter rekonstruktionen. Om företaget planerar att avvecklas efter rekonstruktionen kan de alltså inte beviljas åtgärden. Däremot kan de fortsätta i en annan form efter rekonstruktionen, såsom att överlåta verksamheten till någon annan. Det viktigaste är att företaget fortsätter i någon form.

 

Beviljas företaget en rekonstruktion får företaget hjälp med att ordna upp sina ekonomiska problem. De får bland annat hjälp att betala skulder och stärka sitt kapital, vilket innebär att de undviker konkurs. Sådana förändringar kan också innebära att företaget ökar sin produktivitet och stärker kvaliteten av sina produkter eller tjänster. På lång sikt kan det också skära ner deras totala kostnader och således göra verksamheten mer lönsam.

Näringsidkare kan få företagsrekonstruktioner

Det är uteslutande näringsidkare, det vill säga varje fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet, som kan beviljas en företagsrekonstruktion. Med det sagt spelar det ingen roll om verksamheten är liten eller stor eller i vilken form den bedrivs. Förutsatt att företaget drivs av en näringsidkare och bedöms ha en stabil ekonomi samt en bra affärsidé kan verksamheten beviljas en företagsrekonstruktion av tingsrätten.

Rådgivning under rekonstruktionen

För att företagsrekonstruktionen ska genomföras på korrekt sätt bör företaget vända sig till en rådgivare som kan bedöma företagets ekonomiska situation samt affärsidé. Här är det viktigt att välja en rådgivare med många års erfarenhet och som är experter inom samma bransch som företaget i fråga. Såväl den strukturella som finansiella rekonstruktionen måste kunna styrkas, annars är risken att företaget inte beviljas en rekonstruktion av tingsrätten. Därav vikten av en affärsmedveten rådgivare som kan öka företagets chanser för att få genomfört en rekonstruktion. 

En företagsrekonstruktion främjar företagets tillväxt

Även om en företagsrekonstruktion i grund och botten utförs för att ett företag ska klara sig igenom ett ekonomiskt trångmål främjar åtgärden också framtida tillväxt. 

 

Bland annat kan en rekonstruktion hjälpa företaget att återfå god likviditet. Detta genom att förfallna skulder betalas och verksamhetens finanser omvärderas för att underlätta framtida utveckling. Företaget ges också möjlighet att se över sina befintliga strategier för att ompröva dessa och således stärka verksamheten. I sin tur kan det bidra till en långsiktig bärförmåga som driver en framtida expansion. Därutöver kan de anställda känna sig mer stabila och trygga på kontoret och i organisationen som helhet, vilket är a och o för ett framgångsrikt företag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.