Därför är distansutbildning bra för familjelivet

Att arbeta hemifrån har med pandemin fått en acceptans som inte fanns före dess utbrott. Distansutbildningar har däremot haft en annan accept redan innan Covid-19. På utbildningsområdet har möjligheten att få erkända och högkvalificerade utbildningar och kompetens-uppgraderingar accelererat under de senaste tio åren. Det har öppnat upp för karriärsavancemang för, i synnerhet, individer med en logistiskt utmanande vardag – som de vuxna i en småbarnsfamilj.

 

Idag erbjuder till och med de finaste utbildningsinstituten i världen distansutbildningar, exempelvis Yale och Oxford University. Det är med andra ord inte längre vare sig finare eller bättre att gå på en utbildning där du måste närvara fysiskt.

Den största fördelen med att ta en utbildning eller kurs på distans är att du kan styra din tid själv. Detta är givetvis ovärderligt för dig som har barn med allt vad det innebär i form av vardags-logistik och oförutsägbara händelser. Under småbarnsåren, i synnerhet, finns sällan tid att tänka så mycket på den egna karriären. Om man vantrivs, eller egentligen önskade att man hade en högre position eller en annan slags position med en bättre lön, är det lätt att man skjuter fram det till “bättre tider”. Med hjälp av en kvalificerad distansutbildning behöver det inte längre vara så.

För en högre lön

Att vidareutbilda sig är en möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens, vilket ökar chanserna till ett karriäravancemang och högre lön. Oavsett vad du vill byta karriärbana helt eller avancera inom den yrkeskategori du befinner dig i nu finns det idag många möjligheter. Om du exempelvis är en person som tycker om siffror och vill arbeta med andra människor, men inte trivs i din innevarande roll inom HR eller ekonomi skulle du kunna utbilda dig till löneadministratör. Få yrkesroller ger dig så bra koll på en organisations hälsa och möjligheter. Dessutom kan det ge dig ett större självförtroende i dina egna löneanspråk. I det här segmentet kan du dessutom välja att bli såväl lönekonsult som lönespecialist.

Du kan styra din tid själv

Att veta att du vill utbilda dig och att kunna göra det är två olika saker. I synnerhet när du har familj. Med en utbildning på distans kan du planera in lektioner och föreläsningar i ditt vardagsliv så att det passar dina förutsättningar. De flesta utbildningar erbjuder idag digitala klassrum som du har tillgång till dygnet runt alla dagar i veckan. Läraren brukar finnas tillgänglig under vissa timmar då du kan ställa frågor och be om hjälp. Det brukar även finnas olika studietakter så du kan välja det som passar dig bäst.

Du kan ha ett annat jobb vid sidan av

Om du måste gå till ett klassrum varje dag får du begränsade möjligheter att arbeta samtidigt. Normalt är du då i skolan hela dagarna. Genom att studera på distans och i lugnare takt kan du behålla jobbet du har nu, och fortsatt kunna lägga den tid på familjen som de så väl behöver. De flesta online utbildningar erbjuder stor flexibilitet, men frågan är om inte det största värdet är att du slipper merkostnaderna för att ta dig till och från ett fysiskt lärosäte. Tid är ju pengar.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.