-
KONTAKT
OM
-
2012

"En garde"
-
Salomon Rogberg om Roberto Bolaño
Magnus Bergman om mensurfäktning
Sara Skoglund om den kvinnliga duellanten
Paul Tenngart om Paul Andersson
Dikter av Linn Asplund & Olivia Olsen
Liv & litteratur med Kristina Sigunsdotter
Illustrationer av Adam Bainbridgem Juan Cisneros & Lina Nääs


Nr 4 / 2011 - Nr 1 / 2012

"X som i våg"
-
Yang Mu
Susann Wilhelmsson
Pontus Arvstrand
Emanuel Holm
Olle Agebro
Mats Dahllöv
Jörgen Lind
Tim Berndtsson
John Sjögren

Nr 3 / 2011
-
Maskinen
En kommentar till Wallace Stevens dikt "Thirteen ways of looking at a blackbird"
Regissören här
Sierpinskis tomheter

Nr 2 / 2011
-
"Fåglar"
-
Monolog
Den sista fågeln landar
Giraffernas långa halsar
Svankvinnan

Nr 1 / 2011
-
Mina Loy
Den slutgiltiga planen för Slussens ombyggnad
Thomas Pynchon
Le Grand Voyage!


-

E-POSTADRESS:-